DECLINARE RESPONSABILITATE / TERMENI GENERALI DE FOLOSIRE

Kleffmann Group

1. Conţinutul acestui website

Conţinutul acestui website a fost creat cu cea mai mare grijă. Kleffmann GmbH nu acceptă niciun fel de responsabilitate pentru valabilitatea prezentă, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiei furnizate. Pretenţiile cu privire la răspundere,  adresate împotriva Kleffmann GmbH cu privire la daune materiale sau imateriale cauzate de folosirea sau nefolosirea informaţiilor furnizate sau prin folosirea incorectă sau incompletă a informaţiilor, sunt în general excluse, în măsură în care nu se poate dovedi o greşeală intenţionată sau neglijentă venită din partea firmei  Kleffmann GmbH.

Toate ofertele sunt subiect de modificare şi nu au un caracter obligatoriu. Kleffmann GmbH îşi rezervă în mod special dreptul de a modifica, suplimenta sau de a şterge părţi ale paginilor sau întreaga ofertă fără a anunţa acest fapt în prealabil sau de a înceta publicarea temporar sau permanent.

2.Referinţe şi linkuri

Kleffmann GmbH nu este responsabilă pentru niciun fel de conţinuturi care au legătura cu sau care se referă la paginile sale-doar dacă Kleffmann GmbH este în deplină cunoştinţă cu privire la conţinuturi ilegale şi ar putea fi capabil să impiedice vizitatorii acestui site de a viziona acele pagini.

Kleffmann GmbH, prin prezenţă declară în mod expres că la data la care linkurile au fost create, nu s-a putut discerna niciun fel de conţinut ilegal în paginile asociate.  Kleffmann GmbH nu are nicio influenţă asupra designului prezent şi viitor, conţinut sau cu privire la autorul paginilor asociate. De aceea, se disociază în mod expres prin prezenţa de orice conţinut al tuturor paginilor asociate care au fost modificate după ce linkul a fost creat. Aceasta declaraţie se aplică tuturor linkurilor şi referinţelor din cadrul website-ului propriu al Kleffmann GmbH şi de asemenea intrărilor externe în cărţile de oaspeţi, forumuri de discuţii, linkuri directoare, liste de emailuri şi în toate celelalte forme de baze de date înfiinţate de către  Kleffmann GmbH, spre al cărui conţinut accesul scris extern este posibil. Pentru conţinuturi ilegale, incorecte sau incomplete şi în mod particular pentru daune care apar din utilizarea sau neutilizarea informaţiei prezentate în acest mod, numai furnizorul paginii la care s-a făcut referire este răspunzător, nu persoana care doar se referă la respectiva publicare prin linkuri.

 
3. Utilizatori internaţionali
Acest website este operat, administrat şi controlat de către Kleffmann GmbH în Lüdinghausen, Germania. Este destinat pentru utilizare internatională. Kleffmann GmbH nu garantează că informaţiile prezentate pe acest website sunt corecte în întreagă lume.
 
4. Dreptul de autor şi legea comercială 
Kleffmann GmbH se străduieşte să se conformeze drepturilor de autor referitoare la imagini, grafică, documene sonore, secvenţe video şi texte care sunt folosite în toate publicaţiile, de a folosi imagini, grafică, documente sonore, secvente video şi texte create de către Kleffmann GmbH sau de a se folosi de grafica fără licenţă, documente sonore, secvenţe video şi texte.

Toate modelele şi mărcile comerciale menţionate în cadrul site-ului şi posibil protejate de către terţe părţi sunt subiect fără restricţie referitor la prevederile legii comerciale respective valabile şi ale drepturilor de deţinere ale deţinătorilor respectivi înregistraţi. Simpla menţionare a mărcilor comerciale nu implică ca ele nu sunt protejate de drepturi ale unor terţe părţi!

Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de către însuşi  Kleffmann GmbH,  rămâne exclusiv la Kleffmann GmbH. Orice multiplicare sau folosire a obiectelor ca diagrame, sunete sau texte în alte publicaţii electronice sau tipărite nu este permis fără acordul Kleffmann GmbH.

 
5. Confidenţialitatea datelor 

Dacă este dată oportunitatea de intrare a datelor personale sau de afaceri (adresă de email. numele, adresă), intrarea acestor date are loc în mod voluntar. Utilizarea de adrese poştale publicate, numere de telefon sau de fax pentru scopuri de marketing este interzisă, contravenienţii care trimit mesaje spam nedorite vor fi pedepsiţi. Ne rezervăm în mod special dreptul de a acţiona în mod legal împotriva celor care trimit asemenea mesaje ale unor aşa-numite emailuri spam care încalcă aceasta interdicţie.

 

Mai multe informaţii la capitolul Protecţia Datelor.
 
6. Valabilitatea legală a acestei declinări de responsabilitate.
Aceasta declinare de responsabilitate trebuie privită ca parte a publicaţiei de internet la care s-a făcut referire. Dacă anumite secţiuni sau termeni individuali a acestei declaraţii nu sunt legali sau nu sunt corecţi, conţinutul sau valabilitatea altor părţi rămâne neinfluenţat prin aceasta.