TERMENI ȘI CONDIȚII

Kleffmann & Partner SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 27, judetul Cluj, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J12/70/2005, CUI: RO 11310651 prin reprezentant legal, este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 35346. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Kleffmann & Partner SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastra.

Prin intermediul serviciului(iilor) de sondare în domeniul agricol, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, cum sunt:  nume, prenume, adresă, vârstă, număr de telefon, profesie, prin mijloace manuale, destinate contactării şi înregistrării în baza de date ale companiei Kleffmann & Partner SRL.

Kleffmann & Partner SRL vă aduce în vedere ca nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare contactării telefonice sau pe teren în vederea realizării proiectelor societăţii Kleffmann & Partner SRL.

Refuzul dvs. determină scoaterea dumneavoastră din baza de date a societăţii Kleffmann & Partner SRL .

Informaţiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării interne a societăţii Kleffmann & Partner SRL şi nu sunt comunicate niciunei alte terţe persoane juridice/ fizice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată transmisă societăţii Kleffmann & Partner Srl, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 27, Judeţul Cluj, directorului general.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate numai cu acordul dv expres şi prealabil operaţiunii de transfer.

Confidențialitate

Informațiile colectate din sondaje sunt confidențiale. Scopul sondajelor online este de a aduna informații statistice despre grupuri și nu despre individ. Informațiile colectate la nivel individual nu vor fi făcute publice în niciun fel.

Participare voluntară

Participarea la studii este voluntară. Statutul de membru în comunitatea Kleffmann Group se bazează pe acordul dumneavoastră direct. Sunteți liber ca în orice moment să vă retrageți, și să cereți ștergerea informațiilor total sau parțial.

Devenind membru în comunitatea Kleffmann Group, acceptați să primiți invitații pe email pentru a participa la sondajele noastre.

De ce vă cerem informații personale

Pentru a deveni membru în comunitatea noastră, vi se cere să completați un mic sondaj. În cadrul acestui sondaj colectăm informațiile personale împreuna cu alte informații relevante pentru sondajele ulterioare. Vă cerem să ne furnizați adresa de email pentru a vă trimite invitații de participare la sondaje. Informațiile cerute, precum nume, adresă, sex, data nașterii, ne ajută să alegem sondajele la care veți fi invitat.

Retragerea din comunitate

Daca doriți sa va retrageți din comunitatea Kleffmann Group, puteți trimite un email la: office@kleffmann.ro This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu subiectul “DEZABONARE”.

Securitatea datelor

Kleffmann Group a luat toate măsurile ca informațiile furnizate de membrii comunității să fie păstrate pe un server securizat. Doar persoanele autorizate au acces la aceste informații. Accesul la informații este limitat doar la câțiva angajați ai companiei Kleffmann Group.

Mențiuni legale

Este posibil să prezentam informații personale către terți atunci când legea o impune.

Copyright

Acest site este proprietatea Kleffmann Group.

Toate studiile la care participați sunt proprietatea Kleffmann Group sau a clienților săi, persoane fizice sau juridice.

Este valabil pentru toate textele, imaginile, graficele, filmele, etc. Transformarea, duplicarea, traducerea, salvarea sau publicarea materialelor din site sau din sondajele online este interzisă prin legea dreptului de autor. Încălcarea acestei legi se pedepsește conform legislației in vigoare ale statului român.