Proces verbal de organizare a tombolei cu câștiguri

”Kleffmann Sales Activity Study_W3”

 

Organizatorul tombolei ”Kleffmann Sales Activity” (denumit în continuare: Tombolă) este Societatea Kleffmann & Partner S.r.l. cu sediul în Cluj Napoca, str. Zorilor nr. 27, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/70/2005, CUI: RO11310651, având cont bancar RO87 RZBR 0000 0600 0438 7786, deschis la Banca Raiffeisen, adresă de email: office.ro@kleffmann.com, telefon: 0364-405670, denumit în continuare ”Organizator”.

 1. Persoanele care participă la Tombolă:
  • Poate să ia parte în Tombolă orice persoană care:
  • completează în totalitate și cu date reale chestionarul online „Kleffmann Sales Activity” , pus la dispoziție de Kleffmann & Partner S.r.l.
  • prin furnizarea datelor personale fiecare persoană este de acord ca Kleffmann & Partner S.r.l. să ia ulterior contact cu aceasta, telefonic sau personal, în legătură cu studiile sale.
  • confirmă telefonic datele reale furnizate în timpul completării chestionarului.
  • în urma completării chestionarului își semnalează intenția de participare la Tombolă.
 • Nu pot participa la Tombolă angajații Kleffmann & Partner S.r.l., persoanele sub 18 ani şi persoanele lipsite de capacitatea de  exerciţiu
 1. Descrierea Tombolei:

În decursul tombolei cu câștiguri Kleffmann & Partner S.r.l. oferă destinatarilor invitația individuală legată de chestionar după cum urmează:

 • cu ajutorul invitației individuale transmise prin e-mail la respondenții înregistrați în baza de date online a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.
 • prin telefon la respondenții înregistrați în baza de date telefonice a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.

Cei care vor să participe la tombola vor completa chestionarul în totalitate și cu date reale, și totodată, vor marca intenția de a participa la tombola.

Pentru trei dintre aceia care completează chestionarul, la sfârșitul studiului se vor efectua 3 (trei) extrageri la sorți având fiecare ca premiu câte un cadou constând în semințe profesionale, produse pentru protecția plantelor sau obiecte promoționale, în valoare de 600 RON fiecare. Suma totala a câștigurilor este de 1800 RON.

 1. Durata Tombolei

Tombola începe în 29 octombrie 2019 și se încheie la 29 noiembrie 2019.

 1. Înscrierea la Tombola

Înscrierea la Tombola este posibilă exclusiv prin invitația individuală, parte a studiului trimisă prin mail sau telefonic de către Kleffmann & Partner S.r.l.

 1. Câștigul

Câștigul constă în 3 cadouri formate din semințe profesionale, produse pentru protecția plantelor sau obiecte promoționale, în valoare de 600 RON fiecare. Valoarea comercială totală a câștigurilor este de 1800 RON. (Vezi punctul 2.)

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va fi datorat.

Câștigul nu poate fi convertit în bani.

 1. Extragerea

La tragere la sorți participă fiecare Jucător. Extragerea este automatică, folosind site-ul specializat www.random.org, și se efectuează în fața unei comisii a organizatorului formată din 3 membri în data de 19 decembrie 2019, ora 12:00, la sediul organizatorului. Comisia va întocmi un proces verbal în legătură cu procedura tragerii la sorți și rezultatul acesteia.

Stabilirea datei extragerii este condiționată de realizarea numărului de chestionare conform art. 3 din prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul nu poate realiza în timpul planificat numărul stabilit de chestionare, din motive obiective neprevăzute, se va prelungi perioada tombolei şi se va amâna data extragerii la o dată ulterioară, care va fi anunțată public de către organizator pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro.

 1. Înștiințarea câștigătorilor

Câștigătorii și câștigurile acordate vor fi anunțați în mod public pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro.

Câștigătorii vor fi înștiințați imediat pe numărul de telefon și pe adresa de e-mail furnizate anterior de aceștia.

Prin participarea la prezenta tombolă toți participanții își exprimă acordul cu privire la publicarea datelor acestora (nume și prenume, localitate) pe site-ul societății în situația în care vor fi desemnați câștigători.

 1. Ridicarea câștigurilor

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. expediază Câștigurile Câștigătorilor la adresa poștală a Câștigătorilor. Cu acest scop datele personale (nume, prenume, adresa, localitate) vor fi transmise unei terțe părți (reprezentanţii firmelor de curierat sau poştă, după caz), lucru cu care participanții declară că sunt de acord prin participarea la concurs.

 1. Excluderea responsabilității

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. nu răspunde de eventualele probleme tehnice din cauza cărora Tombola sau pagina de internet a Tombolei sunt temporar inaccesibile în timpul derulării Tombolei.

 1. Altele

Jucătorul, prin participarea sa la Tombola, acceptă automat prezentul regulament și se declară de acord cu acesta.

Temeiul juridic al organizării concursului este OG 99/2000.

Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.

Cluj Napoca

       25.10.2019