Regulamentul tombolei “Kleffmann Sales and Marketing Activity Study”

Organizatorul tombolei „Kleffmann Sales and Marketing Activity Study” este societatea Kleffmann & Partner Srl, cu sediul în Cluj Napoca, str. Zorilor nr. 27, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/70/2005, CUI: RO11310651, având cont bancar RO87 RZBR 0000 0600 0438 7786, deschis la Banca Raiffeisen, adresă de email: office.ro@kleffmann.com, telefon: 0364-405670, denumit în continuare ”Organizator”.

1. Persoanele care participă la Tombolă:

 • Poate să participe  la Tombolă orice persoană care corespunde descrierii indicată mai jos în cadrul prezentului Punct 1. (denumit in continuare Jucător)
 • Poate să participe la Tombolă orice persoană care:
  • Pentru Tombola finală mare, completează de minim 2 ori cu date reale şi complete pe parcursul anului 2018 chestionarele studiilor efectuate de către Kleffmann & Partner Srl privind activitatea de promovare a producătorilor de produse de protecția plantelor şi a producătorilor de semințe, respectiv prin completarea a minim 2 dintre chestionarele studiului “Kleffmann Sales and Marketing Activity Study”. Pe parcursul anului vor fi patru aplicări de chestionare: mai, iunie, septembrie şi noiembrie.
  • Pentru Tombola finală mică, completează de minim 1 dată cu date reale şi complete pe parcursul anului 2018 un chestionar al studiilor efectuate de către Kleffmann & Partner Srl privind activitatea de promovare a producătorilor de produse de protecția plantelor şi a producătorilor de semințe, respectiv prin completarea a minim 1 dintre chestionarele studiului “Kleffmann Sales and Marketing Activity Study”. Pe parcursul anului vor fi patru aplicări de chestionare: mai, iunie, septembrie şi noiembrie.
  • prin furnizarea datelor personale fiecare persoană aprobă ca Kleffmann & Partner S.r.l. să ia ulterior contact cu aceasta, telefonic sau personal, în legătură cu cercetările sale.
  • confirmă telefonic datele reale furnizate în timpul completării chestionarului.
  • în urma completării chestionarului își semnalează intenția de participare la Tombolă.
 • Nu pot participa la Tombolă angajații Kleffmann & Partner S.r.l., persoanele sub 18 ani şi persoanele lipsite de capacitatea de  exerciţiu

2. Descrierea Tombolei:

În decursul tombolei cu câștiguri Kleffmann & Partner S.r.l. oferă destinatarilor invitația individuală legată de chestionar după cum urmează:

 • cu ajutorul invitației individuale transmise prin e-mail la respondenții înregistrați în baza de date online a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.
 • prin telefon la respondenții înregistrați în baza de date telefonice a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.

Cei care vor să participe la tombolă vor completa chestionarele în totalitate și cu date reale, și totodată, vor marca intenția de a participa la tombolă.

Pentru 2 dintre aceia care completează chestionarele, la sfârșitul studiului se vor efectua2 (doua) extrageri la sorțiavând fiecare ca premiu:

 • Pentru Tombola mare: un cadou constând în achitarea contravalorii costurilor unei excursii în România în valoare de maxim 3700 RON;
 • Pentru Tombola mică, un cadou constând în achitarea contravalorii costurilor unei excursii În România în valoare de maxim 2700 RON.

Suma totala a câștigurilor este de 6400 RON

       Câștigătorul va putea alege destinația excursiei – în orice localitate din România, perioada (cuprinsă între 01.01.2019 și 31.12.2019), numărul de persoane care îl însoțesc, precum și unitatea de cazare (hotelul), urmând ca Organizatorul să achite direct unității de cazare contravaloarea serviciilor de cazare și masă până la maximul valorii stabilită pentru fiecare premiu (3700 lei sau 2700 lei, mai puțin impozitul reținut la sursă).

 

3. Durata Tombolei

Tombola începe în 08 mai 2018 și se încheie la 30 noiembrie 2018.

 

4. Înscrierea la Tombola

Înscrierea la Tombola este posibilă exclusiv prin invitația individuală, parte a studiului, trimisă prin mail sau telefonic de către Kleffmann & Partner S.r.l.

 

5. Câștigul

      Câștigul constă  în două excursii cadou, după cum urmează:

 • Pentru Tombola mare: contravaloarea costurilor unei excursii în România în valoare de maxim 3700 RON, pentru participanții la minim 2 studii “Kleffmann Sales and Marketing Activity Study”
 • Pentru Tombola mică:  contravaloarea costurilor ueni excursii în România în valoare de maxim 2700 RON, pentru participanții la 1 studiu „Kleffmann Sales and Marketing Activity Study”

Suma totala a câștigurilor este de 6400 RON (fără TVA).

Câștigătorul va putea alege destinația excursiei – în orice localitate din România, perioada (cuprinsă între 01.01.2019 și 31.12.2019), numărul de persoane care îl însoțesc, precum și unitatea de cazare (hotelul), urmând ca Organizatorul să achite direct unității de cazare contravaloarea serviciilor de cazare și masă până la maximul valorii stabilită pentru fiecare premiu (3700 lei sau 2700 lei, mai puțin impozitul reținut la sursă).

Câștigul nu poate fi convertit în bani. Pentru intrarea în posesie a câștigurilor, societatea Kleffmann & Partner Srl va lua legătura direct cu Câștigătorul.

obligaţie de natura fiscală în legatură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va fi datorat.

 

6. Extragerea

La tragere la sorți participă fiecare Jucător. Extragerea este automatică, folosind site-ul specializat www.random.org, și se efectuează în fața unei comisii a organizatorului formată din 3 membri în data de 10 decembrie 2018, ora 12:00, la sediul societății. Comisia va întocmi un proces verbal în legătură cu procedura tragerii la sorți și rezultatul acesteia.

 

7. Înștiințarea câștigătorilor

Câștigătorii și câștigurile acordate vor fi anunțați în mod public pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro. Câștigătorii vor fi înștiințați imediat pe numărul de telefon și pe adresa de e-mail furnizate anterior de aceștia.

Prin participarea la prezenta tombolă toți participanții își exprimă acordul cu privire la publicarea datelor acestora (nume și prenume, localitate) pe site-ul societății în situația în care vor fi desemnați câștigători.

 

8. Ridicarea câștigurilor

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. expediază Câștigurile Câștigătorilor la adresa poștală a Câștigătorilor. Cu acest scop datele personale (nume, prenume, adresa, localitate) vor fi transmise unei terțe părți (reprezentanţii firmelor de curierat sau poştă, după caz), lucru cu care participanții declară că sunt de acord prin participarea la concurs.

 

9. Excluderea responsabilității

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. nu răspunde de eventualele probleme tehnice din cauza cărora Tombola sau pagina de internet a Tombolei sunt temporar inaccesibile în timpul derulării Tombolei.

 

10. Altele

Jucătorul, prin participarea sa la Tombolă, acceptă automat prezentul regulament și se declară de acord cu acesta.

 

Temeiul juridic al organizării concursului este OG 99/2000.

Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.

 

Cluj Napoca                                                                                                                                      Reprezentant legal

25.04.2018                                                                                                                                        Bartok Bela

 

 

ACT ADITIONAL nr.1 la

Proces verbal de organizare a tombolei cu câștiguri

”Kleffmann Sales and Marketing Activity Study”

 

Organizatorul tombolei”Kleffmann Sales and Marketing Activity study” aduce următoarele modificări ale Procesului verbal de organizare a tombolei cu câştiguri:

Data extragerii se amână şi comisia hotăreşte o dată nouă pentru extragere: 18.12.2018.

Motivul amânării este unul obiectiv, din cauza faptului că organizatorul nu a reuşit să realizeze toate chestionarele estimate la ultimul val de studiu, Kleffmann Sales Activity_W3, astfel Comisia consideră că nu este echitabil pentru toţi respondenţii să fie acordate premiile înainte de înregistrarea în concurs a tuturor persoanelor intervievate.

La data Actului aditional erau completate 99,05 % din chestionare, iar pentru a oferi o şansă egală tutoror respondenţilor aşa cum presupune regulamentul tombolei trebuie ca toţi participanţii să fie înregistraţi.

 

Cluj-Napoca

06.12.2018


Proces verbal de organizare a tombolei cu câștiguri ”Kleffmann Sales Activity Study_W3”

Organizatorul tombolei ”Kleffmann Sales Activity” (denumit în continuare: Tombolă) este Societatea Kleffmann & Partner S.r.l. cu sediul în Cluj Napoca, str. Zorilor nr. 27, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/70/2005, CUI: RO11310651, având cont bancar RO87 RZBR 0000 0600 0438 7786, deschis la Banca Raiffeisen, adresă de email: office.ro@kleffmann.com, telefon: 0364-405670, denumit în continuare ”Organizator”.

1. Persoanele care participă la Tombolă:

Poate să ia parte în Tombolă orice persoană care:

 • completează în totalitate și cu date reale chestionarul online „Kleffmann Sales Activity” , pus la dispoziție de Kleffmann & Partner S.r.l.
 • prin furnizarea datelor personale fiecare persoană este de acord ca Kleffmann & Partner S.r.l. să ia ulterior contact cu aceasta, telefonic sau personal, în legătură cu studiile sale.
 • confirmă telefonic datele reale furnizate în timpul completării chestionarului.
 • în urma completării chestionarului își semnalează intenția de participare la Tombolă.

Nu pot participa la Tombolă angajații Kleffmann & Partner S.r.l., persoanele sub 18 ani şi persoanele lipsite de capacitatea de  exerciţiu

2. Descrierea Tombolei:

În decursul tombolei cu câștiguri Kleffmann & Partner S.r.l. oferă destinatarilor invitația individuală legată de chestionar după cum urmează:

 • cu ajutorul invitației individuale transmise prin e-mail la respondenții înregistrați în baza de date online a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.
 • prin telefon la respondenții înregistrați în baza de date telefonice a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.

Cei care vor să participe la tombola vor completa chestionarul în totalitate și cu date reale, și totodată, vor marca intenția de a participa la tombola.

Pentru trei dintre aceia care completează chestionarul, la sfârșitul studiului se vor efectua 3 (trei) extrageri la sorți având fiecare ca premiu câte un cadou constând în semințe profesionale, produse pentru protecția plantelor sau obiecte promoționale, în valoare de 600 RON fiecare. Suma totala a câștigurilor este de 1800 RON.(fără TVA).

3. Durata Tombolei

Tombola începe în 26 octombrie 2018 și se încheie la 27 noiembrie 2018, fiind necesar ca în această perioadă să fie realizate un număr de 1050 chestionare. În situația în care nu este realizat numărul de chestionare indicat, durata tombolei se va prelungi cu o perioadă de timp necesară stabilită de către organizator. Prelungirea perioadei va fi anunțată public de către organizator pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro cu cel puțin 5 zile anterior expirării duratei anterioare.

4. Înscrierea la Tombola

Înscrierea la Tombola este posibilă exclusiv prin invitația individuală, parte a studiului trimisă prin mail sau telefonic de către Kleffmann & Partner S.r.l.

5. Câștigul

Câștigul constă în 3 cadouri formate din semințe profesionale, produse pentru protecția plantelor sau obiecte promoționale, în valoare de 600 RON fiecare. Valoarea comercială totală a câștigurilor este de 1800 RON. (Vezi punctul 2.)

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va fi datorat.

Câștigul nu poate fi convertit în bani.

6. Extragerea

La tragere la sorți participă fiecare Jucător. Extragerea este automatică, folosind site-ul specializat www.random.org, și se efectuează în fața unei comisii a organizatorului formată din 3 membri în data de 07 decembrie 2018, ora 12:00, la sediul organizatorului. Comisia va întocmi un proces verbal în legătură cu procedura tragerii la sorți și rezultatul acesteia.

Stabilirea datei extragerii este condiționată de realizarea numărului de chestionare conform art. 3 din prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul nu poate realiza în timpul planificat numărul stabilit de chestionare, din motive obiective neprevăzute, se va prelungi perioada tombolei şi se va amâna data extragerii la o dată ulterioară, care va fi anunțată public de către organizator pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro.

7. Înștiințarea câștigătorilor

Câștigătorii și câștigurile acordate vor fi anunțați în mod public pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro.

Câștigătorii vor fi înștiințați imediat pe numărul de telefon și pe adresa de e-mail furnizate anterior de aceștia.

Prin participarea la prezenta tombolă toți participanții își exprimă acordul cu privire la publicarea datelor acestora (nume și prenume, localitate) pe site-ul societății în situația în care vor fi desemnați câștigători.

8. Ridicarea câștigurilor

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. expediază Câștigurile Câștigătorilor la adresa poștală a Câștigătorilor. Cu acest scop datele personale (nume, prenume, adresa, localitate) vor fi transmise unei terțe părți (reprezentanţii firmelor de curierat sau poştă, după caz), lucru cu care participanții declară că sunt de acord prin participarea la concurs.

9. Excluderea responsabilității

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. nu răspunde de eventualele probleme tehnice din cauza cărora Tombola sau pagina de internet a Tombolei sunt temporar inaccesibile în timpul derulării Tombolei.

10. Altele

Jucătorul, prin participarea sa la Tombola, acceptă automat prezentul regulament și se declară de acord cu acesta.

Temeiul juridic al organizării concursului este OG 99/2000.

Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.

 

Cluj Napoca                                                                                        Reprezentant legal

25.10.2018                                                                                                      Bartok Bela

 

 

ACT ADITIONAL nr.1 la

Proces verbal de organizare a tombolei cu câștiguri

”Kleffmann Sales Activity Study_W3”

 

Organizatorul tombolei”Kleffmann Sales Activity” aduce următoarele modificări ale Procesului verbal de organizare a tombolei cu câştiguri:

Data extragerii se amână şi comisia hotăreşte o dată nouă pentru extragere: 14.12.2018.

Motivul amânării este unul obiectiv, din cauza faptului că organizatorul nu a reuşit să realizaeze toate chestionarele estimate la începutul proiectului, astfel comisia consideră că nu este echitabil pentru toţi respondenţii să fie acordate premiile înainte de înregistrarea în concurs a tuturor persoanelor intervievate.

La data Actului aditional erau completate 96.20 % din chestionare, iar pentru a oferi o şansă egală tutoror respondenţilor aşa cum presupune regulamentul tombolei trebuie ca toţi participanţii să fie înregistraţi.

 

Cluj-Napoca

06.12.2018

Proces verbal de organizare a tombolei cu câștiguri ”Kleffmann Marketing Activity”

Organizatorul tombolei ”Kleffmann Marketing Activity” (denumit în continuare: Tombolă) este Societatea Kleffmann & Partner S.r.l. cu sediul în Cluj Napoca, str. Zorilor nr. 27, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/70/2005, CUI: RO11310651, având cont bancar RO87 RZBR 0000 0600 0438 7786, deschis la Banca Raiffeisen, adresă de email: office.ro@kleffmann.com, telefon: 0364-405670, denumit în continuare ”Organizator”.

1. Persoanele care participă la Tombolă:

- Poate să ia parte în Tombolă orice persoană care:

 • completează în totalitate și cu date reale chestionarul online „Kleffmann Marketing Activity” , pus la dispoziție de Kleffmann & Partner S.r.l.
 • prin furnizarea datelor personale fiecare persoană este de acord ca Kleffmann & Partner S.r.l. să ia ulterior contact cu aceasta,    telefonic sau personal, în legătură cu studiile sale.
 • confirmă telefonic datele reale furnizate în timpul completării chestionarului.
 • în urma completării chestionarului își semnalează intenția de participare la Tombolă.

- Nu pot participa la Tombolă angajații Kleffmann & Partner S.r.l., persoanele sub 18 ani şi persoanele lipsite de capacitatea de  exerciţiu

2.Descrierea Tombolei:

În decursul tombolei cu câștiguri Kleffmann & Partner S.r.l. oferă destinatarilor invitația individuală legată de chestionar după cum urmează:

 • cu ajutorul invitației individuale transmise prin e-mail la respondenții înregistrați în baza de date online a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.
 • prin telefon la respondenții înregistrați în baza de date telefonice a firmei Kleffmann & Partner S.r.l.

Cei care vor să participe la tombola vor completa chestionarul în totalitate și cu date reale, și totodată, vor marca intenția de a participa la tombola.

Pentru trei dintre aceia care completează chestionarul, la sfârșitul studiului se vor efectua 3 (trei) extrageri la sorți având fiecare ca premiu câte un cadou constând în semințe profesionale, produse pentru protecția plantelor sau obiecte promoționale, în valoare de 600 RON fiecare. Suma totala a câștigurilor este de 1800 RON.

3. Durata Tombolei

Tombola începe în 24 septembrie 2018 și se încheie la 24 octombrie 2018, fiind necesar ca în această perioadă să fie realizate un număr de 460 chestionare. În situația în care nu este realizat numărul de chestionare indicat, durata tombolei se va prelungi cu o perioadă de timp necesară stabilită de către organizator. Prelungirea perioadei va fi anunțată public de către organizator pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro cu cel puțin 5 zile anterior expirării duratei anterioare.

4. Înscrierea la Tombola

Înscrierea la Tombola este posibilă exclusiv prin invitația individuală, parte a studiului trimisă prin email sau telefonic de către Kleffmann & Partner S.r.l.

5. Câștigul

Câștigul constă în 3 cadouri formate din semințe profesionale, produse pentru protecția plantelor sau obiecte promoționale, în valoare de 600 RON fiecare. Valoarea comercială totală a câștigurilor este de 1800 RON. (Vezi punctul 2.)

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va fi datorat.

Câștigul nu poate fi convertit în bani.

6. Extragerea

La tragere la sorți participă fiecare Jucător. Extragerea este automatică, folosind site-ul specializat www.random.org, și se efectuează în fața unei comisii a organizatorului formată din 3 membri în data de 09 noiembrie 2018, ora 12:00, la sediul organizatorului. Comisia va întocmi un proces verbal în legătură cu procedura tragerii la sorți și rezultatul acesteia.

Stabilirea datei extragerii este condiționată de realizarea numărului de chestionare conform art. 3 din prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul nu poate realiza în timpul planificat numărul stabilit de chestionare, din motive obiective neprevăzute, se va prelungi perioada tombolei şi se va amâna data extragerii la o dată ulterioară, care va fi anunțată public de către organizator pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro.

Orice modificare a prezentului regulament se va face numai printr-un act aditional scris.

7. Înștiințarea câștigătorilor

Câștigătorii și câștigurile acordate vor fi anunțați în mod public pe site-ul societăți Kleffmann & Partner S.r.l: www.kleffmann.com/ro.

Câștigătorii vor fi înștiințați imediat pe numărul de telefon și pe adresa de e-mail furnizate anterior de aceștia.

Prin participarea la prezenta tombolă toți participanții își exprimă acordul cu privire la publicarea datelor acestora (nume și prenume, localitate) pe site-ul societății în situația în care vor fi desemnați câștigători.

8. Ridicarea câștigurilor

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. expediază Câștigurile Câștigătorilor la adresa poștală a Câștigătorilor. Cu acest scop datele personale (nume, prenume, adresa, localitate) vor fi transmise unei terțe părți (reprezentanţii firmelor de curierat sau poştă, după caz), lucru cu care participanții declară că sunt de acord prin participarea la concurs.

9. Excluderea responsabilității

Firma Kleffmann & Partner S.r.l. nu răspunde de eventualele probleme tehnice din cauza cărora Tombola sau pagina de internet a Tombolei sunt temporar inaccesibile în timpul derulării Tombolei.

10. Altele

Jucătorul, prin participarea sa la Tombola, acceptă automat prezentul regulament și se declară de acord cu acesta.

Temeiul juridic al organizării concursului este OG 99/2000.

Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.