amis®seed

Najbardziej kompleksowe, globalne źródło informacji o nasionach

amis®seed dostarcza informacji na temat:

  • Penetracji i udziału w rynku odmian nasion, producentów i dystrybutorów
  • Trendów i zmian na globalnym rynku nasion
  • Preferencji i zachowań nabywczych rolników
  • Użytkowania, np. gęstości siewu
  • Lojalności klientów wobec marki oraz wizerunku firmy
  • Grup docelowych
  • Cen 
  • I więcej….

Korzystając z danych amis®seed, nasi klienci mogą opracować plany marketingowe w oparciu o szczegółową wiedzę zaczerpniętą od konsumenta. Badania są kompatybilne z pozostałymi danymi globalnymi Kleffmann Group, co daje firmom z całego świata dostęp do pełnych, interaktywnych informacji rynkowych, które można porównać z każdym krajem i każdą uprawą.