amis®crop protection

Najbardziej kompleksowe, globalne źródło informacji o środkach ochrony roślin

amis®crop protection dostarcza informacji na temat:

  • Trendów i zmian na globalnym rynku środków ochrony upraw
  • Preferencji i zachowań nabywczych rolników
  • Zachowania użytkowników, np. wskaźnika stosowania produktów ochronnych
  • Lojalności klientów wobec marki oraz wizerunku firmy
  • Penetracji i udziału w rynku środków ochrony upraw
  • Grup docelowych
  • Cen 
  • I więcej…

Korzystając z danych amis®crop protection, firmy mogą opracować plany marketingowe w oparciu o szczegółową wiedzę zaczerpniętą od konsumenta. Badania są kompatybilne z pozostałymi danymi globalnymi Kleffmann Group, co daje firmom z całego świata dostęp do pełnych, interaktywnych informacji rynkowych, które można porównać z każdym krajem i każdą uprawą.