Badania Panelowe AMIS®

Najbardziej kompletny zestaw informacji na temat rolnictwa z całego świata

Poprzez dane panelowe amis® Kleffmann Group zapewnia informacje na temat wszystkich głównych upraw, pozyskane od rolników z całego świata. Kleffmann Group ankietuje ponad 100 tys. rolników rocznie na całym świecie. Pozwala to nam na analizę pełnego cyklu od wysiewu, poprzez zaprawianie nasion i nawożenie, aż po ochronę upraw poprzez opryskiwanie.

System amis® opiera się o dane jakościowe i ilościowe. Poza odpowiedziami na pytania o „co” i „ile”, badania pozwalają nam odpowiedać również na pytanie „dlaczego” następują konkretne procesy decyzyjne. amis® umożliwia więc klientom pełne zrozumienie procesu zachowań konsumenckich rolników i użycia przez nich różnych produktów.

Korzystając z naszego internetowego oprogramowania  Kleffmann4you, nasi klienci mają dostęp do pełnych danych. Dodatkowo klienci mogą je wykorzystać do dogłębnej analizy danych poprzez tworzenie własnych zapytań, eksportowanie danych i generowanie raportów. 


amis® otwiera nowe możliwości!

 • Szeroki zakres dogłębnych informacji o rynkach środków ochrony upraw, nawozów oraz nasion
 • Indywidualna analiza danych za pomocą oprogramowania Kleffmann4you
 • Wgląd w opinie i decyzje zakupowe rolników
 • Odkrycie ciągu przyczynowo-skutkowego mechaniki rynku
 • Analiza porównawcza informacji ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem grup docelowych
 • Poszerzenie horyzontów dzięki wyjątkowemu połączeniu danych dotyczących środków ochrony upraw i nasion
 • Różnorodne perspektywy: globalna, regionalna i lokalna

Dzięki temu, że badania są zgodne z pozostałymi danymi globalnymi dostarczanymi przez Kleffmann Group, firmy o zasięgu globalnym mają dostęp do jednego, wspólnego źródła wyczerpujących i interaktywnch informacji, które można porównać na tle poszczególnych krajów i upraw.

Dlaczego amis® to przykład dobrego badania panelowego?

 • Dane zbierane od ponad 100 tys. rolników z całego świata
 • Dzięki rocznym ankietom istnieje możliwość porównania w czasie
 • Globalna kompatybilność
 • Unikalna metoda pozwalająca na porównanie poszczególnych upraw
 • Wysoki poziom reprezentatywności rezultatów
 • Procesy standaryzacji ankiet zapewniają międzynarodową kompatybilność danych co roku
 • Lokalni eksperci do spraw rolnictwa pozwalają na zrozumienie sytuacji rynku
 • Niezależne źródło informacji
 • 25 lat doświadczenia na polu międzynarodowym
 • Dane zbierane na całym świecie (ok. 350 ankiet panelowych na całym świecie) – obejmują 70% globalnej wielkości rynku nasion i 52% globalnej wielkości rynku produktów ochrony upraw: