amis®Trend

Przegląd rynku środków ochrony upraw

amis®Trend daje naszym klientom dostęp do informacji o ogólnej dynamice rynku oraz do szczegółowych danych dotyczących środków agrochemicznych, w tym o kanałach zaopatrzenia ze strony producenta i o użytkownikach końcowych produktów ochrony upraw, opracowanych na podstawie badań źródeł wtórnych i rozmów z ekspertami.

amis®Trend to produkt uzupełniający informacje pozyskane z ankiet panelowych amis® dotyczących głównych upraw, danymi rynkowymi, dotyczącymi w szczególności krajów APAC i MEA o złożonej sytuacji w rolnictwie (np. restrykcje polityczne, dominacja poszczególnych dystrybutorów, niski wpływ branży na rynek, itp.)

amis® Trend oferuje klientom:

  • Przegląd kluczowych danych o rynkach rolnych
  • Badanie na szczeblu regionalnym, w oparciu o zastosowaną metodę ekstrapolacji struktury dystrybucji
  • Udziały w rynku i trendy
  • Strategiczny przegląd rynku