amis®AgriGlobe®

Globalna baza danych o środkach ochrony upraw i nasionach

amis®AgriGlobe® to pierwszy produkt opracowany przez Dział Informacji i Konsultingu Trendów Rynku Rolniczego - AgMarket Insights Kleffman Group. Łączy w sobie skonsolidowane bazy danych o środkach agrochemicznych i nasionach, dodatkowo zapewniając globalne usługi doradcze w dziedzinie wielu sektorów rolnictwa. amis®AgriGlobe® zawiera kompleksowe dane z rynku globalnego, do których dostęp klienci mają za pomocą internetowego oprogramowania zawierającego obszerne dane od rolnikow z 75 krajów, w tym wielu rynków wschodzących. amis®AgriGlobe® jest jedynym globalnym źródłem danych, gdzie dostępne są zarówno dane możliwe do uzyskania jedynie w  Kleffmann Group, jak i dane pozyskane z badań prowadzonych przez konsultantów lokalnych, analiz rynku i danych dostępnych publicznie.

amis®AgriGlobe® to więdzej niż źródło informacji o rynku – to kompleksowe narzędzie doradztwa biznesowego, umożliwiające analizę i wizualizację danych potrzebnych do planowania strategii.

amis®AgriGlobe®, to:

  • Jedyne źródło danych z rynku globalnego, które opiera się na stale rosnącej liczbie ankiet panelowych
  • Kompleksowe dane na temat globalnego rynku nasion i pestycydów, w tym bezprecedensowo szeroki zasób informacji na temat rynków wschodzących i krajów rozwijających się
  • Innowacyjne oprogramowanie, które w intuicyjny sposób pozwala klientom na wykonywanie analiz i bezpośrednie porównywanie rynków
  • Wsparcie ze strony zespołu wysoce wykwalifikowanych ekspertów z całego świata