Relacje z dystrybutorami, kluczem do sukcesu

Wyzwania biznesowe

 • Kanał dystrybucyjny jest na rynku istotnym połączeniem z użytkownikami końcowymi
 • Na wielu rynkach rolnych można zaobserwować procesy koncentracji dystrybutorów, które zapowiadają znaczące zmiany strukturalne
 • Dobra relacja z dystrybutorami wszelkich dziedzin współpracy są niezbędnym czynnikiem podwyższającym pozycję producenta na rynku

W jaki sposób EffiTrade pomoże mi w decyzjach biznesowych?

EffiTrade wspomoże Twój proces decyzyjny poprzez podanie odpowiedzi na podstawowe pytania:

 • W których sferach konieczna jest współpraca z producentami?
 • Jak konkurencja postrzega moją firmę?
 • Co zrobić, by poprawić moją wydajność przy współpracy z dystrybutorami?
 • Jak sprawić, by dystrybutorzy preferowali moją ofertę?

Korzyści z rozwiązań EffiTrade:

 • Długotrwała współpraca
 • Wzrost korzyści
 • Lepszy obraz firmy

Przykłady analiz i narzędzi

 • Indeks siły marketingowej dytrybutorów
 • Analiza czynników zależności
 • Analiza kwartalna
 • Symulator ofert wsparcia (oparty o współpracę)
 • itp.

Kontakt

Krzysztof Karpinski
Managing Director Poland
Krzysztof.Karpinski@kleffmann.com
Phone: + 48 61 647 39 60