Zwierzęta hodowlane i ich zdrowie

Konsumenci oczekują wyższych standardów dotyczących jakości żywności i zdrowia zwierząt. Wraz ze wzrastającą świadomością ekologiczną oraz w obliczu surowych przepisów regulujących produkcję zwierzęcą, rolnicy poszukują stabilnych rozwiązań służących żywieniu zwierząt, utrzymaniu ich zdrowia i zapewnieniu wysokiej wydajności.

Czy znasz swoich klientów na tyle dobrze, by zidentyfikować, które parametry produktów są dla nich kluczowe? Czy wiesz jak wyróżnić się na tle konkurencji? Czy udało Ci się opracować strategię, która pozwoli Ci odpowiednio przygotować plan rozwoju?

Zrozumienie tego, czego rolnicy oczekują od producentów pasz i wyposażenia do produkcji zwierzęcej, daje znaczną przewagę nad konkurentami. Dzięki temu, że utrzymujemy bliskie relacje z rolnikami z całego świata znamy ich preferencje, możemy zbadać ich procesy decyzyjne podczas nabywania produktów, przeanalizować ich cechy i ocenić jak rolnicy postrzegają Twoją markę.

Nasze produkty i rekomendacje pomogą  podjąć Tobie właściwe decyzje strategiczne.Aby uzyskać więcej informacji - skontaktuj się z nami!