Zboża są najważniejszą grupą upraw na świecie. Obejmują rośliny uprawne z rodziny wiechlinowatych takie jak kukurydza, ryż; zboża podstawowe: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies oraz inne, mniej znaczące gatunki. Łączna powierzchnia uprawy wszystkich gatunków zbóż na świecie wynosi około 670 milionów ha . Na przestrzeni lat można zaobserwować w skali świata tendencję do wypierania zbóż podstawowych przez kukurydzę i, w znacznie mniejszej części, ryż (Wykres 1).

 

Powierzchnia zbóż podstawowych spadła przez 34 lata o prawie 61 milionów ha, czyli o 17%. W tym samym czasie powierzchnia uprawy kukurydzy powiększyła się aż o 69 milionów ha, czyli wzrosła o 53%. hhhhh gggggggggggggggg bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb