amis®AgriGlobe®

Globalna baza danych o środkach ochrony upraw i nasionach

amis®AgriGlobe® to pierwszy produkt wprowadzony na rynek przez naszą dywizję konsultingową. Łączy w sobie skonsolidowane bazy danych o środkach agrochemicznych i nasionach, dodatkowo zapewniając globalne usługi doradcze w dziedzinie wielu sektorów rolnictwa. amis®AgriGlobe® zawiera kompleksowe dane z rynku globalnego, dostępne dla klientów z poziomu intuicyjnego oprogramowania online, pozyskane od rolników z 75 krajów, w tym wielu rynków wschodzących. amis®AgriGlobe® jest jedynym globalnym źródłem informacji obejmującym dane dostępne tylko dla Kleffmann Group, oraz dane z badań konsultantów lokalnych, analizy branżowe i dane dostępne publicznie.

amis®AgriGlobe® to więcej niż źródło informacji o rynku – to inteligentne, kompleksowe narzędzie biznesowe umożliwiające analizę i wizualizację danych służących do planowania strategii.

amis®AgriGlobe®, to:

  • Jedyne źródło danych z rynku globalnego, pochodzących z badań panelowych prowadzonych wśród stale rosnącej liczby rolników
  • Kompleksowe dane na temat globalnego rynku nasion i pestycydów, w tym szerszy niż kiedykolwiek zasób informacji na temat rynków wschodzących i krajów rozwijających się
  • Innowacyjne oprogramowanie pozwalające na intuicyjną analizę klientów i bezpośrednie porównanie różnych rynków
  • Wsparcie ze strony zespołu wysoce wykwalifikowanych ekspertów z całego świata