Kleffmann4you

Szybka, dogłębna, intuicyjna analiza danych

Kleffmann4you to nowe oprogramowanie klasy business intelligence. Zawiera ono wiele różnorakich narzędzi analitycznych, dzięki którym klienci mogą tworzyć tabele indywidualizowane i krzyżowe, oraz szereg narzędzi opracowanych z myślą o połączeniu trzech jednostek biznesowych - AMIS, AgMarket Insights i AdHoc.