amis®seed

Komplexní informace o globálním trhu s osivem

Co je obsahem plodinových průzkumů amis®seed zaměřených na osiva?

  • Tržní podíl odrůd, výrobců a distributorů
  • Trendy a vývoj na globálním trhu s osivem
  • Preference farmářů a jejich nákupní chování
  • Reálné spotřebitelské chování, např. velikost výsevku
  • Loajalita ke značce a její image
  • Demografie spotřebitelů
  • Ceny
  • ...

Společnosti používající data amis®seed mohou připravit svůj marketingový plán a strategie na základě unikátního vhledu do chování spotřebitelů. Jelikož jsou studie kompatibilní s dalšími daty od společnosti Kleffmann, globální společnosti mají k dispozici jediný zdroj interaktivních a úplných informací o podílech na trhu, jež se dají porovnat dle země či plodiny.