amis®crop protection

Komplexní informace o globálním trhu s přípravky na ochranu rostlin

Co je obsahem plodinových průzkumů amis®crop protection zabývajících se ochranou plodin?

  • Tržní podíl přípravků na ochranu rostlin & distributorů 
  • Analýza trendů na globálním trhu s přípravky na ochranu rostlin
  • Preference farmářů & jejich nákupní chování
  • Reálné spotřebitelské chování, např. používané aplikační dávky
  • Loajalita ke značce a její image
  • Demografie spotřebitelů
  • Ceny 
  • ...

Informace získané na základě průzkumů aplikovaných chemických přípravků amis®crop protection využijete k sestavení co nejúčinnějšího marketingového plánu. Jelikož jsou naše studie globálně kompatibilní, společnosti s celosvětovou působností tak mají k dispozici jediný zdroj úplných informací o podílech na trhu, jež je možné dále analyzovat na úrovni země či plodiny.