Plodinové průzkumy AMIS®

Komplexní informace o pěstování plodin na celém světě

Společnost Kleffmann každoročně zpovídá více než 100 000 farmářů z celého světa. Díky tomu disponujeme co nejpřesnějšími informacemi o spotřebě osiv, hnojiv, mořidel a přípravků na ochranu rostlin ve všech hlavních plodinách.

Panelové průzkumy amis® obsahují jak kvantitativní, tak kvalitativní data. Z toho důvodu jsme schopni nejenom změřit velikost trhu na různých úrovních, ale prozkoumat i důvody, které pěstitele motivují k určitým rozhodnutím a ovlivňují jejich nákupní chování.

Klienti mají přístup k datům prostřednictvím online nástroje Kleffmann4you, který jim umožňuje připravovat vlastní analýzy a zkoumat data na základě jimi zvolených kritérií. 


Co je obsahem plodinových průzkumů amis®?

 • Detailní informace o trzích s přípravky na ochranu rostlin, osivy, hnojivy a mořidly
 • Individuální analýza dat prostřednictvím softwaru Kleffmann4you
 • Analýza nákupního chování farmářů
 • Segmentace získaných informací na základě demografických proměnných
 • Syntéza dat o přípravcích na ochranu plodin a osivu
 • Analýza trhu z různých perspektiv: globální, regionální a lokální

Jelikož jsou studie kompatibilní s dalšími globálními daty poskytovanými společností Kleffmann, mají globální společnosti k dispozici jediný zdroj interaktivních a úplných informací o podílech na trhu, jež se dají porovnat dle země či plodiny.

Jaké jsou přednosti plodinových průzkumů amis®?

 • Data se zakládají na více než 100 000 rozhovorech s farmáři z celého světa provedených každý rok
 • Individuální analýza dat prostřednictvím softwaru Kleffmann4you
 • Srovnatelnost v čase díky každoročnímu opakování průzkumů
 • Jedinečná metodologie výzkumu ohraničeného jednou plodinou
 • Reprezentativnost výsledků
 • Standardizace dotazníků zajišťující mezinárodní kompatibilitu dat
 • Interpretace dat lokálními experty na zemědělský trh
 • V průběhu jednoho roku se uskuteční zhruba 350 panelových průzkumů po celém světě, které zachytí přibližně 70 % globálního trhu s osivy a 52 % globálního trhu s přípravky na ochranu plodin
 • Nezávislý zdroj informací
 • 25 let mezinárodních zkušeností