Poskytuje klientům jedinečný vhled do procesu nákupu produktů v zemědělských podnicích včetně analýzy jejich zkušeností se značkou

Vaše obchodní výzvy

 • Pochopení farmářových potřeb je klíčem k úspěchu
 • Rozvoj komunikačních kanálů rozšiřuje pro značky škálu způsobů, jak „se dostat k cíli“
 • Způsob, jakým se farmáři rozhodují ohledně nákupu, se stále mění
 • Komplexnější nákupní proces způsobuje, že plánování marketingových aktivit je obtížnější

Jak může FarmBuyCycle podpořit Vaše obchodní rozhodnutí?

FarmBuyCycle podpoří Vaše obchodní rozhodnutí odpověďmi na tyto otázky:

 • Jaká jsou tržní očekávání týkající se zkoumaných produktů?
 • Kolik pěstitelů osloví Váš produkt?
 • Jak můžete ovlivnit pěstitelovo rozhodnutí o nákupu?
 • Jaké je nákupní chování pěstitelů?
 • Jaké jsou zkušenosti pěstitelů s Vaší značkou?
 • Jak si získat loajalitu pěsitelů k Vašemu produktu?

V čem Vám může FarmBuyCycle pomoci?

 • Pochopení různorodosti chování v nákupním procesu
 • Informace o tom, kdy, kde a jak ovlivnit pěstitelovo rozhodnutí o nákupu
 • Vyšší konkurenceschopnost

Příklady analýz & nástrojů

 • Key Influence Touch Points
 • Information Touch Point Matrix
 • Key Enhancing & Key Dissatisfying Touch Points
 • Index zkušenosti se značkou
 • Analýza loajality zákazníků vůči značce
 • Segmenty nákupního chování
 • atd.