Pomáhá klientům navázat co nejlepší vztahy s distributory

Vaše obchodní výzvy

 • Dobré vztahy s distributory ve všech oblastech spolupráce jsou naprosto nezbytné pro zlepšení pozice výrobce na trhu
 • Na mnoha zemědělských trzích můžeme pozorovat procesy koncentrace distributorů, které předvídají významné strukturální změny
 • Distributoři jako klíčové spojení s koncovým zákazníkem

Jak může EffiTrade podpořit Vaše obchodní rozhodnutí?

EffiTrade podpoří Vaše obchodní rozhodnutí odpověďmi na tyto otázky:

 • Jaké oblasti jsou pro distributory důležité co se týče spolupráce s výrobci?
 • Jak distributoři vnímají Vaši společnost?
 • Co byste měli zlepšit, aby byla Vaše spolupráce s distributory efektivnější?
 • Jak koncipovat a komunikovat Vaši nabídku tak, aby ji distributoři upřednostnili?

V čem Vám může EffiTrade pomoci?

 • Dlouhodobá spolupráce
 • Vyšší zisk
 • Lepší image

Příklady analýz & nástrojů

 • Marketing Power Index distributorů
 • Relations’ Factor Analysis
 • Quarter Analysis
 • Offer Support Sumilator (založený na conjoint analýze)
 • atd.