Radí klientům, jak dosáhnout maximálního potenciálu produktu v konkurenčním prostředí

Vaše obchodní výzvy:

 • Tvorba portfolia musí být založena na hloubkové analýze trhu
 • Protože uvedení nové značky na trh obnáší poměrně velké investice, je nezbytné snížit riziko neúspěchu
 • Uzpůsobení marketingových strategií v dalších fázích životního cyklu produktu

Studie BrandPoint sestává z následujících typů řešení:

BrandConcept: vyhodnocení tržního potenciálu nově launchovaných produktů

BrandKBF: vyhodnocení klíčových faktorů nákupu

BrandPricing: vyhodnocení cenového positioningu produktů

BrandPositioning: vyhodnocení kvalit a reputace produktů

Brand Equity: testování hodnoty značky


Jak může BrandPoint podpořit Vaše obchodní rozhodnutí?

BrandPoint může podpořit Vaše obchodní rozhodnutí odpověďmi na tyto otázky:

 • Jak můžete svou značku odlišit od konkurenčních značek na trhu?
 • Přijmou koneční uživatelé Váš nový produkt?
 • Jakou cenovou strategii zvolit, abyste dosáhli maximálního potenciálu?
 • Jaká je aktuální pozice Vaší značky na trhu?
 • Jakým způsobem byste měli komunikovat Váš produkt, abyste dosáhli očekávaného umístění na trhu? 

V čem Vám může BrandPoint pomoci?

 • Optimalizovaný výkon produktu
 • Maximalizovaná návratnost investice
 • Odlišení se na trhu

Příklady analýz & nástrojů

 • Concept Index
 • KBF & KBB Index
 • Customer Value Map
 • Tracker
 • PSM
 • Price Elasticity Models (založený na conjoint analýze)
 • Purchase funnel
 • Brand Health Index
 • Loyalty Analysis
 • atd.