amis®Trend

Základní přehled o ochraně rostlin ve specifických regionech

Studie amis®Trend shromažďují základní informace o trzích s přípravky na ochranu rostlin v regionech APAC a MEA. amis®Trend čerpá informace především ze dvou hlavních zdrojů: expertních rozhovorů a veřejných institucí. Je cenným zdrojem informací o dění na zemědělských trzích v zemích, kde jsou informace tohoto rázu jen obtížně dostupné, neúplné nebo zkreslené.