Kleffmann Group

Váš hlavní zdroj informací o zemědělských trzích po celém světě

Již 25 let sbíráme pro své klienty data o zemědělských trzích po celém světě. Jakožto specialisté na zemědělství pro Vás získáváme informace z následujcích oblastí:

Našim klientům poskytujeme informace jak o vývoji na trzích s přípravky na ochranu rostlin, tak o trzích s osivem, hnojivy, veterinárními léky a zemědělskou technikou. Každoročně provedeme více než 200 000 rozhovorů s farmáři a zemědělskými experty na celém světě, kteří nám poskytují velmi cenné a podrobné informace. Díky těmto údajům jsme pak schopni připravovat pro naše klienty na lokální i globální úrovni takové výstupy a doporučení, které jim pomáhají v co nejlepším zacílení jejich marketingových strategií. 

Společnost Kleffmann Group provádí dva typy průzkumů: plodinové průzkumy amis® a jednorázové studie AdHoc. Zatímco plodinové výzkumy probíhají každoročně a jejich cílem je změřit velikost trhu s přípravky na ochranu rostlin, hnojivy a osivem na úrovni spotřebitele, cílem AdHoc studií je odpovědět našim klientům na jejich specifické otázky. Právě tato jedinečná kombinace poznatků z plodinových studií amis® a exkluzivních průzkumů AdHoc nám umožňuje poskytovat našim klientům co nejpřesnější informace o dění na zemědělských trzích.


Historie

Společnost Kleffmann Group založil v roce 1990 Burkhard Kleffmann. Ve stejném roce se v Německu pod hlavičkou nově vzniklé firmy uskutečnily první plodinové průzkumy zaměřené na ochranu rostlin a osivo. O několik let později vstoupila společnost na první zahraniční trhy a od té doby si vybudovala silnou pozici v Evropě, Asii a Pacifiku, Austrálii a v Severní i Jižní Americe. Za 25 let se firma Kleffmann Group stala předním globálním expertem v průzkumech zemědělského trhu, což dokládá i její síť 18-ti mezinárodních poboček, které operují ve více než 70-ti zemích světa.

Vize, mise, hodnoty

Naší VIZÍ je být celosvětovým specialistou na poskytování inovativních řešení na zemědělském trhu.

V souladu s naším prohlášením „Více než fakta“ je naší MISÍ poskytovat našim klientům taková řešení, která se přímo vztahují k jejich strategickým rozhodnutím a která se zakládají na nezávislé marketingové analýze a přesných informacích o zemědělských trzích.

Jednání, vystupování a práce naší společnosti je v souladu s našimi firemními HODNOTAMI. Jsou jimi etika, odbornost, maximální nasazení ve prospěch zákazníků a výsledků, produktivní pracovní prostředí a inovace.