amis®AgriGlobe®

Globální databáze s informacemi o přípravcích na ochranu rostlin a osivu

Společnost Kleffmann vyvinula jedinečnou databázi amis®AgriGlobe®, aby uspokojila požadavky některých svých klientů, kteří si přáli nahlížet vývoj na zemědělském trhu z celosvětového hlediska. Databáze amis®AgriGlobe® tak obsahuje informace o trhu s osivy, hnojivy a přípravky na ochranu rostlin z více než 75-ti zemí, ve kterých společnost Kleffmann každoročně sbírá informace o pěstování klíčových plodin. 

amis®AgriGlobe® je však více než zdrojem informací o trhu – je komplexním nástrojem business intelligence, jež uživatelům umožňuje analyzovat a vizualizovat data za účelem strategických procesů plánování.

Jaké výhody plynou z využívání databáze amis®AgriGlobe®?

  • Jediná databáze s globálními informacemi o zemědělských trzích založená na stále přibývajícím počtu rozhovorů s pěstiteli
  • Komplexní pokrytí globálního trhu s osivy a přípravky na ochranu rostlin včetně rozsáhlejšího pokrytí nových trhů a trhů v rozvojových zemích
  • Inovativní nástroj, který klientům usnadňuje analýzu dat a umožňuje jim tak přímé srovnání různých trhů
  • Databáze spravovaná týmem lokálních i mezinárodních expertů, kteří jsou schopni interpretovat data v širších souvislostech